Teplovzdušné vykurovanie

Vďaka zvyšujúcemu sa povedomiu obyvateľov o šetrení energiami sa v súčasnosti význam teplovzdušného vykurovania stále zvyšuje.

Keď hovoríme o teplovzdušnom vetraní, hovoríme o systéme, ktorý do miestnosti alebo celého objektu privádza určité množstvo čerstvého vzduchu (minimálne podľa odporúčanej intenzity výmeny vzduchu) s rovnakou teplotou, ako je požadovaná vnútorná teplota. Tepelné straty dopĺňa iný systém, najčastejšie vykurovacia sústava s vykurovacími telesami alebo podlahové vykurovanie.

Systém teplovzdušného vykurovania taktiež privádza do miestnosti alebo celého objektu určité množstvo čerstvého vzduchu (minimálne podľa odporúčanej intenzity výmeny vzduchu). Rozdiel je však v teplote privádzaného vzduchu. V prípade teplovzdušného vykurovania sa musí teplota privádzaného vzduchu navýšiť tak, aby sa zaistilo aj pokrytie tepelných strát. Veľmi zjednodušene povedané – teplý vzduch dopĺňa teplo, ktoré uniklo netesnosťami v konštrukcii. Keďže z fyzikálneho hľadiska nie je vzduch veľmi dobrým vodičom tepla, treba sa pri realizácii takéhoto systému postarať, aby boli tepelné straty objektu čo najmenšie. Zariadenia na teplovzdušné vetranie a vykurovanie sú dnes už kompaktné jednotky malých rozmerov, ktorých inštalácia nevyžaduje žiadne špeciálne priestory alebo potrubné rozvody či špeciálne stavebné úpravy.

 

Princíp teplovzdušného vykurovania

Teplovzdušné vykurovanie je systém, v ktorom sa tepelná energie dostáva do vykurovanej miestnosti iba prúdiacim teplým vzduchom. Tento vzduch, ochladzovaný vplyvom tepelných strát, sa následne z miestnosti odvádza preč. Teplonosná látka – vzduch – je však oveľa horší nosič tepla ako napríklad voda v teplovodných systémoch. Z tohto dôvodu sa rozvody teplovzdušného vykurovania musia dimenzovať väčšie. Na druhej strane, na rozdiel od teplovodného vykurovania, nepotrebujete žiadne vykurovacie plochy. Navyše je teplovzdušné vykurovanie pružnejšie (dokáže rýchlejšie reagovať na zmenu výkonových požiadaviek), aj keď z dôvodu absencie sálavej zložky potrebuje na dosiahnutie tepelnej pohody vyššiu teplotu vzduchu, čo vedie k vyšším tepelným stratám a k rozdielnemu vnímaniu tepelnej pohody jednotlivých užívateľov. Teplovzdušné vykurovanie sa ťažko kombinuje s tradičným centrálnym zdrojom na pevné palivo, pretože tento zdroj nedokáže reagovať dostatočne rýchlo na premenlivé výkonové požiadavky. U nás sa zatiaľ najčastejšie môžeme stretnúť s teplovzdušným vykurovaním v rôznych rekreačných objektoch, v ktorých sa na lokálne teplovzdušné vykurovanie využívajú teplovzdušné kachľové pece na pevné palivo.

Systémy s cirkulačnou prevádzkou

Systémy s cirkulačnou prevádzkou patria ku klasickým systémom teplovzdušného vykurovania, používaných v USA, Kanade a niektorých škandinávskych krajinách. Srdcom systému je teplovzdušný agregát, na ktorý je napojený rozvod vykurovacieho vzduchu do jednotlivých miestností bytu alebo domu. Spätné nasávanie cirkulujúceho vzduchu sa väčšinou realizuje na chodbe cez netesnosti okolo dverí, príp. vetracími mriežkami na dverách. Z hľadiska tepelnej pohody sa absencia sálavej zložky rieši umiestením kozuba v hlavnej miestnosti bytu alebo domu. Systém amerického typu s cirkulačnou prevádzkou nerieši vetranie jednotlivých miestností a je vhodný pre prízemné domy. V prípade rodinných domov s obytným podkrovím sa preto môžeme stretnúť s riešením, keď sa teplovzdušné vykurovanie z úsporných dôvodov použije iba na prízemí a podkrovie sa vykuruje napríklad elektricky.

Systémy s ventilačnou alebo kombinovanou prevádzkou

Teplovzdušné vykurovanie integrované s riadeným vetraním objektu predstavuje moderný spôsob vykurovania, ktorý možno využiť predovšetkým v dobre zateplených objektoch s nízkou potrebou energie na vykurovanie. Vykurovací zdroj musí byť riešený tak, aby bol schopný ohrievať čerstvý vonkajší vzduch na požadovanú vnútornú teplotu a musí byť dostatočne pružný, aby bol schopný okamžite reagovať na zmeny vonkajších podmienok. Pri použití plynu alebo oleja ako primárneho paliva je použitie plynového teplovzdušného agregátu najúčinnejším a najjednoduchším riešením. V súčasnosti sa však v Európe, vďaka zakoreneným tradíciám, väčšinou používa systém s tradičným plynovým teplovodným kotlom a výmenníkom v teplovzdušnej jednotke. To ponúka možnosť využiť teplovodný kotol napríklad aj na prípravu ohriatej vody. Vďaka nízkym pracovným teplotám vo všetkých častiach systému možno použiť aj kondenzačný kotol.

Pozrite si

  

  

TOPlist

 

 

 

Návštevníci

Práve tu je 129 návštevníkov a žiadni členovia on-line